Personvernerklæring

Norstat AS, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, Norway, er ansvarlig behandler for din personlige informasjon, og har ansvaret for å holde den trygg. Vi tar selvfølgelig de nødvendige tekniske og organisatoriske hensyn for å holde dine personlige data trygge, sånn som bruk av brannmur, kryptering av data og både fysisk og elektronisk adgangskontroll.

For brukere av dette nettstedet

Hvilke data vi samler inn når du besøker dette nettstedet, og hvordan de brukes:

Vi samler inn og behandler personinformasjon basert på samtykke, på følgende vis:

Personinformasjon om deg som du sender inn via kontaktskjemaet vårt (navn og e-post-adresse) bruker vi til å kontakte deg.

Personinformasjon du legger igjen (navn, e-postadresse, firmanavn) når du laster ned materiale fra dette nettstedet bruker vi til å sende deg materialene du etterspør, og kan også brukes til å sende deg oppdateringer vi tror du vil ha nytte av i form av nyhetsbrev.

Personinformasjon du legger igjen for å abonnere på vårt nyhetsbrev (navn og e-postadresse) vil rett og slett bli brukt til å sende deg nyhetsbrev.

Vi deler aldri personinformasjon med en tredjepart uten at vi i så fall innhenter ditt eksplisitte samtykke på forhånd.

Cookie policy

En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Disse brukes på mange nettsteder for å gi deg som besøker nettsiden tilgang til forskjellig funksjonalitet som å logge på eller huske hva du så på sist du besøkte nettstedet. På denne nettsiden bruker vi cookies for å forbedre brukeropplevelsen din. Hvis du vil, kan du slå av cookies i innstillingene på nettleseren din.

Google Analytics

Dette nettstedet benytter Google Analytics, en web-analysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler som blir plassert på din datamaskin, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen generert av denne cookien om din bruk av nettstedet vil bli overført til og lagret på Googles servere i USA.

På nettsteder der IP-anonymisering er aktivisert, vil IP-adressen din bli trunkert innenfor det europeiske økonomiske området. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen overføres til Googles server i USA før den trunkeres der. IP-anonymisering er aktivisert på dette nettstedet.

Google vil bruke denne informasjonen på vegne av nettstedseieren for å vurdere din bruk av nettstedet, lage samlerapporter om aktiviteten på nettstedet for de som eier nettstedet og levere andre tjenester knyttet til aktiviteten på nettstedet og bruk av internett.

IP-adressen som nettleseren din sender til Google Analytics vil ikke knyttes sammen med andre data Google har. Du kan takke nei til cookies i innstillingene i nettleseren din, men da bør du være oppmerksom på at dette kan forhindre at du får utnyttet funksjonaliteten til nettstedet fullt ut. Du kan også takke nei til at Google Analytics kan følge nettbruken din i framtiden ved å laste ned og installere Google Analytics Opt-out Browser Addon for nettleseren du benytter: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

For deltakere i undersøkelser

Personopplysninger som behandles

Når vi kontakter personer i forbindelse med undersøkelser, behandler vi personopplysninger som telefonnummer, navn, alder og geografisk tilhørighet. Personopplysningene vi benytter for å ta kontakt med respondenter er vanligvis informasjon tilgjengelig fra offentlige registre. I noen tilfeller får vi lister med kontaktopplysninger fra våre oppdragsgivere, for eksempel i forbindelse med at det skal gjennomføres kundeundersøkelser eller brukerundersøkelser.

For medlemmer i Norstatpanelet gjelder en egen personvernerklæring. https://www.norstatpanel.com/nb/personvern

Formål med behandlingen

Vi behandler din kontaktinformasjon for å kunne kontakte deg i forbindelse med undersøkelsene vi gjennomfører. Opplysninger du gir i undersøkelsene våre, blir sammenstilt med opplysningen fra de andre som har deltatt i undersøkelsen, og viderelevert til våre kunder i anonymisert form og brukes til statistiske formål.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse med undersøkelser. Markeds – og opinions-undersøkelser er en legitim interesse fordi dataene vi samler inn har stor betydning for virksomheter og offentlige instanser som benytter datamaterialet vi samler inn som beslutningsgrunnlag.

Datainnsamlingen vi gjør i undersøkelsene våre er alltid basert på frivillig deltakelse, og du har også retten til å trekke tilbake samtykket til behandling av dine personopplysninger i etterkant.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Norstat vil aldri dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi har innhentet ditt eksplisitte samtykke til dette.  

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med undersøkelser lagres i våre systemer i 6 måneder etter at undersøkelsen er ferdigstilt, og blir deretter automatisk slettet.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer til enhver tid dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Norstat AS har et system for internkontroll av IT-sikkerhet som er godkjent etter ISAE3000 – standarden.

Vi følger Esomars etiske retningslinjer for markedsundersøkelsesbransjen, og er sertifisert etter ISO9001:2015.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av personopplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Norstat AS har et personvernombud, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Du kan kontakte personvernombudet vårt på dpo[at]norstat.no dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, eller ved forespørsler om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger.