Norstatpanel

Nå har vi samlet alle Norstats paneler under samme navn, og lansert et helt nytt panelprogram for å øke engasjementet blant panelister og styrke kvaliteten ytterligere.

 

 

Norstatpanelet tilstreber å være et sannsynlighetspanel som til enhver tid skal speile den norske befolkningen og samtidig ha kapasitet til å dekke en stadig økende etterspørsel etter ulike målgruppe.

Kvaliteten på panelet kan oppsummeres ved hjelp av tre stikkord: Sammensetning, størrelse og aktivitet. Norstats nye panelprogram er spesielt utviklet for å øke engasjementet og aktiviteten blant panelmedlemmene, noe som igjen øker kapasiteten.

 

 

 

NYE ENDRINGER

Navn
Alle våre 18 paneler er nå samlet under en felles merkevare
Personalisering
Vi kan tilpasse innhold og kommunikasjon til ulike segmenter
Gamification
Gamification-elementer skal trigge økt deltagelse og engasjement
Belønning
Nye produkter og donasjonsmuligheter i Norstatbutikken

Ønsker du å høre mer?

Send meg en mail på trude.w.matsen(at)norstat.no, så kommer jeg  innom for en presentasjon!

Vennlig hilsen

Trude Wallberg Matsen
Panel Manager

www.norstat.no

Discover more of what's in it for you in our brochure!