Metoder

De kvalitative og kvantitative forskningsmetodene våre sikrer pålitelig datainnsamling om alle typer emner og målgrupper. Den aktuelle situasjonen avgjør hvilken metode vi velger, men du kan stole på at den er vitenskapelig utprøvd, rettferdig for respondentene og bærekraftig for bransjen.

Online datainnsamling

Vi gir deg tilgang til mer enn 650 000 respondenter i 19 europeiske land - pre-profilerte, høyt motiverte og tilgjengelige for den online undersøkelsesmetode du måtte ønske.

 • Vi rekrutterer mer enn 50 % av våre panelister via telefon
 • Våre paneler er rekruttert fra ulike online og offline kilder
 • Vi benytter kun aktiv rekruttering og utelukkende til bruk i markedsanalyse
 • Vår rekruttering er basert på en dobbel opt-in prosess
 • Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere
 • Vi har gode kvalitetsrutiner for panelrekruttering og håndtering og er sertifisiert i henhold til ISO 9001

Telefonintervju

Med telefonintervju (CATI) har vi muligheten til å gjennomføre intervju blant et tilfeldig utvalg av populasjonen i åtte europeiske land. Sammen med våre erfarne intervjuere, oppnår vi høyest mulig kvalitetsstandard.

 • Vi har 120 CATI-plasser i Norge og mer enn 500 CATI-plasser fordelt over våre åtte europeiske land
 • Våre CATI-avdelinger gjennomfører undersøkelser både mot forbrukere og B2B-målgrupper
 • For at våre intervjuere skal jobbe mest mulig effektivt, bruker vi moderne IT-infrastruktur på våre avdelinger
 • For å sikre konsistent datakvalitet, har vi kontinuerlig opplæring av intervjuere og gjennomfører løpende veiledning og kvalitetskontroll
 • Ved manglende svar på første oppkall, benytter Norstat  en kombinasjon av sms og flere telefonoppringninger. Dette sikrer best mulig responsrate og representativitet i utvalget, blant annet ved at vi når yngre målgrupper i større grad.

Alle våre systemer og rutiner er i tråd med ESOMARs regler og forskrifter.

Personlig intervju

Dersom du ønsker å gjennomføre en test som trenger fysisk oppmøte, er personlig intervju et godt alternativ. Personlig intervju kan også gjennomføres der målgruppen er, på kjøpesenter, respondentens arbeidsplass, trafikale knutepunkt eller i butikker.

 • Vi gjennomfører intervju online. Slik får vi inn resultatene kontinuerlig og kan følge med på prosjektets fremdrift.
 • Vi kan hjelpe deg med personlige intervju ved våre kontorer i Oslo, Lillehammer og Trondheim.Vi har også mulighet til å reise rundt i Norge for gjennomføring.
 • Metoden kan benyttes om du ønsker å forbedre ditt produkt, eller lansere et nytt produkt hvor det er behov for smakstester i forkant. Vi kan også hjelpe til med «Best-i-test» blant flere produkter på markedet.
 • Våre prosjektledere har lang erfaring med gjennomføring av denne metoden, og kan også hjelpe til med rådgivning slik at din test blir gjennomført på en korrekt måte.

Rekruttering

fokusgrupper, produkttester samt intervjuer per telefon eller ansikt til ansikt. Uansett hvilken type kvalitativ forskning du skal utføre, rekrutterer vi kandidatene gjennom online-panelene våre og forsikrer oss om at de oppfyller kriteriene og deltar til avtalt tid.

Mystery Shopping

Mystery Shopping er en mye anvendt metode for å sjekke service, rutiner og kompetanser i butikker, offentlige kontorer og annen tjenesteytende virksomhet.

Vi gjennomfører alle slags typer kontakt:

 • Fysisk besøk, telefon eller web
 • Vi har gjennomført Mystery Shopping mot alle bransjer
 • Vi har et nettverk av 1500 erfarne mystery shoppere som gjennomfører besøk som "hemmelig kunde" over hele landet