Fullservice

Fullservicetilbudet vårt hjelper deg gjennom hele datainnsamlingsprosessen, fra identifisering av målgruppen og kvalitetssikring av undersøkelsen til levering av resultatene. Alt sammen administrert profesjonelt og fleksibelt, med dine behov i fokus.

Prosjektledelse

For å sikre optimal leveranse, skreddersyr vi alle prosjekter. Våre prosjektledere jobber med alle metoder, og er eksperter på datainnsamling.

En typisk prosess ser slik ut:

 • For å sikre god gjennomføring og punktlig leveranse, starter vi med å avklare forventninger til prosjektet
 • Basert på vår omfattende erfaring, vil vi veilede og gi anbefalinger til hvordan dere på best mulig måte kan gjennomføre en effektiv undersøkelse som samtidig sikrer høy datakvalitet
 • Vi gjennomfører feltarbeid etter avtalt metode
 • Vi holder dere jevnlig oppdatert under hele datainnsamlingsprosessen
 • Våre programmerere er eksperter på håndtering av data. De sikrer at data leveres i akkurat det formatet oppdragsgiver ønsker: kvalitetssikret, vektet, formattert på avtalt måte og eventuelt integrert med andre datakilder
 • Vi skreddersyr dataleveransen etter dine behov, og kan levere rådata, tabeller, grafer eller interaktive dashboard

Programmering av undersøkelser

Våre programmeringstjenester gjør spørsmålene dine om til engasjerende, brukervennlige og intuitive online undersøkelser, som er optimaliserte og brukervennlige på alle enheter.

 • Vi jobber kontinuerlig med å utvikle moderne undersøkelsesdesign
 • Vi tilbyr tilnærminger som gir følelsen av spill og underholdning og som gir et større respondent engasjement i undersøkelsen
 • Våre utviklere skreddersyr løsninger til dine spesifikke behov
 • Vi kan rådgi deg om bedre undersøkelsesdesign
 • Du får glede av nyskapende spørsmålsdesign som gir høyere responsrate og økt datakvalitet
 • Våre undersøkelser er mobilvennlige og uavhengige av plattformer

Høy grad av mobiltilpasning
Stadig flere respondenter besvarer undersøkelser på mobil. Når du gjennomfører undersøkelser med Norstat er dine spørsmål optimalisert for både stasjonære og mobile enheter. Spørreskjemaene er brukervennlige på alle enheter en respondent kan bruke - enten det er desktop, laptop, mobil eller nettbrett.

Datainnsamling

Vi leverer høykvalitetsdata ved å bruke alle metoder for datainnsamling: offline, online og digital tracking. Norstat leverer alltid effektivt og med høy kvalitet.

 • Vi bistår med å finne akkurat den målgruppen du er ute etter
 • Våre egne forbrukerpanel muliggjør innsamling av data ved hjelp av representative utvalg i 18 europeiske land
 • Vi tar datakvalitet på alvor, og har gode kvalitetsrutiner på alle metoder
 • Avhengig av metode vil vi bistå med de tjenester som skal til for å sikre høy kvalitet i leveransen
 • Våre prosjektledere følger undersøkelsene gjennom hele prosessen for å sikre gjennomføring og høy kvalitet
 • Vi leverer data i avtalt format til ønsket tid

Dataleveranse

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for dataleveranse, tilpasset kravene i din organisasjon.

 • Datahåndtering: Enten det gjelder vask av data, oversettelse, formattering eller integrering av data - vi kan hjelpe deg med det
 • Rådata: Vi leverer data i det formatet som passer din analyse best: CSV, Excel, SPSS, med mer
 • Tabeller: Våre tabeller gir detaljert informasjon om resultatene. De er spesielt nyttige når du skal legge tallene inn i andre rapporter og presentasjoner
 • Diagrammer: Å visualisere tallene gjør det enklere å få en umiddelbar forståelse av dem
 • Dashboards: Våre skreddersydde dashboards gjør det mulig for deg å analysere tallene hvor enn du er og til enhver tid. Du kan også enkelt dele relevant informasjon med personer i eller utenfor i din organisasjon