6 måter å kartlegge forbrukernes holdninger og preferanser

6 måter å kartlegge forbrukernes holdninger og preferanser

Forbrukernes holdninger og atferdsmønster er i stadig endring. Det er derfor viktig å kunne forstå og følge med på endringer i forbrukeratferd og merkeoppfatning. Det lar deg ikke bare tilpasse markedsføringsstrategien til dagens situasjon, men gir deg også en forståelse av hvordan endring i holdninger påvirker din merkevares posisjon.

Nedenfor har vi plukket ut noen viktige nøkkelpunkter som hjelper deg med å kartlegge forbrukernes holdninger og preferanser når de søker, vurderer, bruker og kjøper din merkevare.

 

1 Brand awareness - Kjennskap til merket

Undersøkelser om brand performance er det opplagte valget for å måle brand awareness og svare på spørsmål som dette:

- I hvilken grad er forbrukere i stand til å huske eller anerkjenne din merkevare?
- Er merkevaren din "top of mind"?
- Hvor godt innarbeidet er din merkevare i forbrukernes bevissthet?

Ved å bruke Norstatpanel, kombinert med effektive datainnsamlingsmetoder og smarte spørreskjemadesign, kan du avgjøre om ditt merke er "top of mind".

 

2 Merkelojalitet

Merkelojalitet bør bli målt på en kontinuerlig basis for å følge med på trender og identifisere viktige endringer. Mens dine egne data kan gi deg innsikt i merkelojalitet, kan kundeundersøkelser gi et mer detaljert og bredere perspektiv.

- Hvilke forbrukere er dedikerte til din merkevare, uavhengig av hva konkurrentene tilbyr?
- Hva er den underliggende motivasjonen bak deres lojalitet?

Måling av merkelojalitet - styrken og nivået til disse positive assosiasjonene, kan hjelpe deg med å forstå forbrukernes følelsesmessige tilknytning til din merkevare og hva som påvirker det.

 

3 Kjøpsintensjon

Denne type måling, ofte referert til som "purchase intent" eller "kjøpsintensjon", sier noe om hvor villig eller hvor sannsynlig det er at en forbruker vil kjøpe et bestemt produkt eller tjeneste innen en gitt periode. Måling av kjøpsintensjon kan være med på å avdekke en kampanjes effekt og Return On Investment (ROI).

Data fra digitale kontaktpunkter (nettsider, apper, e-poster og lignende) kan ikke avdekke hvert trinn i en kjøpsreise alene, men i kombinasjon med tradisjonelle markedsundersøkelser kan vi måle et mer nøyaktig bilde av kjøpsintensjon. Ved hjelp av moderne teknologi kan vi følge all digital aktivitet, og gi data på tvers av enheter for å hjelpe deg med å forstå kjøpsatferd og hva som er driverne bak.

 

4 NPS (Net Promoter Score) - anbefaling

Net Promoter Score (NPS) er et system som måler anbefalingsintensjon – med fokus på kundenes anbefalingsvilje til et selskap eller en merkevare. NPS identifiserer merkevarens ambassadører, nøytrale og desertører i kundemassen. NPS kan benyttes som grunnlag for arbeidet med kundens oppfatning av merkevaren din, og vurderinger rundt potensiale for gjenkjøp:

- Redusere kundefrafall.
- Vurdere bedriftens muligheter for repeterende business og nye kunder.
- Gi forståelige og sentrale måltall for både toppledelsen, markedsavdelingen, selgere og kundeservice.

 

5 Merkevaretracking

Merkevaretracking kan gi en bedre forståelse av merkets nåværende posisjon og sikre at du beveger deg i riktig strategisk retning.

Merkevaretracking gjør det mulig å:

- Identifisere utviklingen av ulike strategiske målsetninger.
- Identifisere forbedringsområder.
- Forsterke markedsposisjon.

 

6 Annonseprestasjoner

Måling av annonseresultater lar deg verifisere effektiviteten til markedsføringstiltakene dine, og er en sentral del av enhver vellykket annonseringsstrategi. Ved å teste effekten av en annonse eller kampanje kan du gjøre annonseringen mer effektiv, og dermed optimalisere annonsekostnadene.

 

PS: Ikke glem å måle

Analyse av målingene ovenfor er et godt sted å starte for å få en bedre forståelse av de emosjonelle og rasjonelle driverne bak forbrukeratferd. Disse er avgjørende for å hjelpe deg med å kjenne din verden - dine kunder og ditt marked. Du kan overvåke og følge med på hva som skjer i sanntid ved å samle inn og presentere slike målinger i et automatisert og brukervennlig datavisualiseringsverktøy, som Norstat Dashboard.

*Note: NPS, Net Promoter & Net Promoter Score er registrerte trademarks av Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, og Fred Reichheld.++