Telefonintervju

 

Med telefonintervju (CATI) har vi muligheten til å gjennomføre intervju blant et tilfeldig utvalg av populasjonen i åtte europeiske land. Sammen med våre erfarne intervjuere, oppnår vi høyest mulig kvalitetsstandard.

  • Vi har 120 CATI-plasser i Norge og mer enn 500 CATI-plasser fordelt over våre åtte europeiske land
  • Våre CATI-avdelinger gjennomfører undersøkelser både mot forbrukere og B2B-målgrupper
  • For at våre intervjuere skal jobbe mest mulig effektivt, bruker vi moderne IT-infrastruktur på våre avdelinger
  • For å sikre konsistent datakvalitet, har vi kontinuerlig opplæring av intervjuere og gjennomfører løpende veiledning og kvalitetskontroll

Alle våre systemer og rutiner er i tråd med ESOMARs regler og forskrifter.

Tilgjengelig i:
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Latvia \\ Lithuania \\ Norway \\ Poland \\ Sweden

Ta kontakt

Geir Hobberstad
Senior Prosjektleder