Tjenester & Produkter

Prosjektledelse

For å sikre optimal leveranse, skreddersyr vi alle prosjekter. Våre prosjektledere jobber med alle metoder, og er eksperter på datainnsamling.

En typisk prosess ser slik ut:

  • For å sikre god gjennomføring og punktlig leveranse, starter vi med å avklare forventninger til prosjektet
  • Basert på vår omfattende erfaring, vil vi veilede og gi anbefalinger til hvordan dere på best mulig måte kan gjennomføre en effektiv undersøkelse som samtidig sikrer høy datakvalitet
  • Vi gjennomfører feltarbeid etter avtalt metode
  • Vi holder dere jevnlig oppdatert under hele datainnsamlingsprosessen
  • Våre programmerere er eksperter på håndtering av data. De sikrer at data leveres i akkurat det formatet oppdragsgiver ønsker: kvalitetssikret, vektet, formattert på avtalt måte og eventuelt integrert med andre datakilder
  • Vi skreddersyr dataleveransen etter dine behov, og kan levere rådata, tabeller, grafer eller interaktive dashboard

Ta kontakt

Paal Melbye
Sjef Forretningsutvikling