Tjenester & Produkter

Produkttest

Produkttesting er viktig i alle faser av et produkts livssyklus. Producttest er et verktøy for å observere bruk av et produkt i et naturlig miljø, for å dokumentere bruk over tid eller når den sanselige opplevelsen ved bruk av produktet er viktig.

  • Lær hvordan brukere handler i et naturlig miljø
  • Forstå de ulike fasene av forbrukernes interaksjon med produktet
  • Få spontan tilbakemelding fra forbrukeren om tilfredsheten med produkt
  • Oppdag nye arenaer for eksisterende produkter

Ta kontakt

Silja Fagerlund Lindsø
Senior Prosjektleder