Tjenester & Produkter

Kundepanel

Vi kan sette opp og vedlikeholde ditt eget panel. Dette gjør at du kan kommunisere med dine kunder for å få en bedre forståelse av hvilke behov, produkter og tjenester som er ønsket.

  • Alt etter hvilken målgruppe dere er ute etter, kan vi basert på eksisterende kundebase eller eksterne kilder, rekruttere medlemmer til deres eget panel
  • Vi rekrutterer medlemmer og beriker deres profil med ønskede bakgrunnsvariabler fra vår eksisterende paneldatabase
  • For å få et levende panel, må medlemmene motiveres til å svare på undersøkelser. Vi vil hjelpe dere med å vedlikeholde panelet. Dette innebærer å engasjere passive medlemer, håndtere incentiver og motivere dem til å svare på undersøkelser
  • Vi har de rette verktøyene for å holde medlemmene motiverte til å svare på undersøkelser
  • Den tekniske infrastukturen vil bli levert av oss. Vi vil også levere all sampling, feltarbeid og programmering
  • Grensesnittet til kundepanelet, så vel som invitasjoner, undersøkelser og dashboard kan designes med oppdragsgivers visuelle profil

Ta kontakt

Trude Wallberg Matsen
Panel Manager