Tjenester & Produkter

Integrerte datatjenester

Våre integrerte datatjenester kan brukes til å:

  • Validere og verifisere målgrupper som har besøkt nettsider eller blitt eksponert for digitale annonser
  • Ved å legge til bagrunnsvariabler på deres eksisterende database, vil dere få rikere data fra deres brukere
  • Tilby "seed audience" som er grundig kartlagt ved hjelp av bakgrunnsvariabler
  • Vårt dyktige utviklerteam skreddersyr løsninger for dere
  • Vi tilbyr sømløs dataintegrasjon med deres eksisterende database gjennom helautomatiserte API-løsninger

Vi har strenge krav til kvalitet og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Ta kontakt

Paal Melbye
Sjef Forretningsutvikling