Digitale løsninger og produkter

De digitale løsningene og produktene våre gir deg anvendelig innsikt og hjelper deg med å forstå forbrukeren i sanntid. Ved behov kan løsningene og produktene skreddersys eller organiseres som en standard selvbetjeningsløsning.

TestingTime

Brukertesting – TestingTime: rekrutterer testbrukere og andre studiedeltakere. Vi bruker avansert screening og kunstig intelligens for å velge ut egnede deltakere fra den internasjonale databasen vår med over 940 000 personer. Plattformen vår lar deg følge rekrutteringsprosessen i sanntid, enten du vil at vi skal administrere rekruttering til en offentlig, privat eller spesiell gruppe. Du velger selv om du vil betale underveis eller foretrekker å opprette et abonnement hos oss.

Besøk TestingTime

Integrerte datatjenester

Våre integrerte datatjenester kan brukes til å:

  • Validere og verifisere målgrupper som har besøkt nettsider eller blitt eksponert for digitale annonser
  • Ved å legge til bagrunnsvariabler på deres eksisterende database, vil dere få rikere data fra deres brukere
  • Tilby "seed audience" som er grundig kartlagt ved hjelp av bakgrunnsvariabler
  • Vårt dyktige utviklerteam skreddersyr løsninger for dere
  • Vi tilbyr sømløs dataintegrasjon med deres eksisterende database gjennom helautomatiserte API-løsninger

Vi har strenge krav til kvalitet og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Dashboard Integration

Vi hjelper deg med å intergrere surveydataen din i den dashboardløsningen, du har valgt. Det finnes mange gode dashboardløsninger på markedet som gjør det mulig å analyse og rapportere data med et intutitivt grensesnitt og ha alle KPIene dine på et og samme sted.

  • Vi tilpasser og leverer surveydata så det intergreres sømløst inn i dashboardet ditt
  • Få data matet inn i dashboardet med den frekvensen du ønsker, være seg sanntid, daglig, ukentlig eller hver måned
  • Har du behov for matching med egen eller tredjepartsdata kan vi også hjelpe deg med det

NorstatLive

Selvbetjening / Norstat Live er en automatisert, selvbetjent spørreundersøkelsesplattform som bygger på maler og støtter automatisert innsamling og leveranse av data. Tjenesten tilbyr ubegrensede muligheter for konfigurasjon, fleksible datadefinisjoner og skreddersydde kundeløsninger.

Norstat Express

Selvbetjening / Norstat Express er en selvbetjent online-løsning for enkle spørreundersøkelser du kan utføre på egen hånd. Velg ut målgrupper og nå opptil 500 personer på under 60 minutter. Du kan hele tiden holde et øye med undersøkelsen og vise resultatene i sanntid.

Besøk Norstat Express