Tjenester & Produkter

Dashboard Integration

Vi hjelper deg med å intergrere surveydataen din i den dashboardløsningen, du har valgt. Det finnes mange gode dashboardløsninger på markedet som gjør det mulig å analyse og rapportere data med et intutitivt grensesnitt og ha alle KPIene dine på et og samme sted.

  • Vi tilpasser og leverer surveydata så det intergreres sømløst inn i dashboardet ditt
  • Få data matet inn i dashboardet med den frekvensen du ønsker, være seg sanntid, daglig, ukentlig eller hver måned
  • Har du behov for matching med egen eller tredjepartsdata kan vi også hjelpe deg med det

Ta kontakt

Peter Brunell
Senior Prosjektleder